Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Oct 31, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra vilka ni som varumärke bör följa (och inte följa) i sociala medier. 

Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media...


Oct 24, 2023

I det här avsnittet besvarar Alexandra vanliga frågor som hon får om UGC. Hur får man kunder? Vad tar man betalt? Vem kan bli UGC-kreatör? Och så vidare...

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen UGC-skolan. UGC-skolan är en webbutbildning med personlig handledning där du får lära dig allt du behöver...


Oct 17, 2023

I det här avsnittet presenterar Alexandra färsk statistik från Svenskarna och internet samt drar slutsatser utifrån dem. Hon berättar även hur hon jobbar i de olika kanalerna.


Avsnittet är sponsrat av UGC-skolan.se som har intagningen öppen nu och fram till 31/10. Genom att gå UGC-skolan blir du...


Oct 10, 2023

I det här avsnittet besvarar Alexandra frågor som ni har ställt om sociala medier. Om du vill gå lektionen som hon pratar om i avsnittet så kan du tittar här. Verktyg som Alexandra tipsar om i podden:
  • Canva.com
  • Splice (app till telefonen för att klippa videos)
  • Captions (app till telefonen för att automatiskt...


Oct 3, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du tar fram din målgrupp och skapar personas till dina sociala medier. Om du vill gå lektionen som hon pratar om i avsnittet så kan du tittar här.


Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker...