Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Oct 10, 2023

I det här avsnittet besvarar Alexandra frågor som ni har ställt om sociala medier. Om du vill gå lektionen som hon pratar om i avsnittet så kan du tittar här. Verktyg som Alexandra tipsar om i podden:
  • Canva.com
  • Splice (app till telefonen för att klippa videos)
  • Captions (app till telefonen för att automatiskt texta videos)
  • Final cut pro x (videoredigeringsprogram till desktop)
  • Google Drive
  • Dropbox
  • Lightroom (app till telefonen för att redigera bilder)
  • Slack (för att kommunicera)
Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacaddemy.se