Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Mar 28, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra om vikten av kontinuitet om du ska lyckas i sociala medier. Och det finns flera sätt att jobba med kontinuitet på. Lyssna på senaste avsnittet för att få en liten fördjupning.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en...


Mar 21, 2023

I det här avsnittet delar Alexandra med sig av vilka kanaler hon prioriterar och varför.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med...


Mar 14, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra allt om hur det gick till under Sociala medier-dagarna SAMT att hon bjussar på alla siffror därifrån.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det...


Mar 7, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du kan tänka och vad du ska ta fram kring dina personas.

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig. Det finns inga tider att passa (förutom om du...