Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Feb 22, 2022

I det här avsnittet berättar Alexandra hur du kan komma igång och mäta ditt arbete i sociala medier.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy, där vi utbildar och diplomerar Social Media Managers.


Feb 3, 2022

I det här avsnittet delar Alexandra med sig av tips kring vad du borde fokusera på, på Instagram 2022!

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy, där vi utbildar och diplomerar Social Media Managers.