Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Jun 15, 2021

I det här avsnittet besvarar Alexandra era frågor om sociala medier.

Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy — webbutbildningen där du kan bli Diplomerad Social Media Manager!


Jun 1, 2021

I det här avsnittet intervjuar Alexandra experten Linda Hörnfeldt om hur man ska gå tillväga för att bli influencer.