Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Feb 26, 2019

Vilka bilder fungerar bäst i sociala medier? I det här avsnittet pratar Alexandra om just det. Hon ringer också upp Elin Kero, även kallad Nevnarien, som är fotograf och som ger tips om hur man kan tänka för att ta bra bilder.

Sponsorer:

Edument - det kunskapsbaserade företaget inom IT

Cabonline -...


Feb 12, 2019

I det här avsnittet delar Alexandra med sig av vad bra content är enligt deras (Mama Saids) egengjorda undersökningar. Hon ringer dessutom upp Christin Clausen, medgrundare av sajten Just wanna have fun, och expert på just bra innehåll, för att få hennes åsikter kring ämnet. 

Sponsorer:

Edument -...