Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Apr 30, 2024

I det här avsnittet ger Alexandra tips på hur du kan jobba med storytelling på Instagram stories.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy.

Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det...


Apr 23, 2024

I det här avsnittet — som är en föreläsning från Social Media Academys 5-års-jubileum — berättar Alexandra om hela sin resa och hur hon har kommit dit hon är idag. Hon ger också 6 lärdomar som kan vara bra att ha med sig.


Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy...


Apr 16, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du gör för att få bra ljus i dina videos och på dina bilder.

Avsnittet sponsras av crash coursen: Lär dig redigera videos i mobilen
👉 Läs mer om Crash coursen här 👈
👉 Kom till vårt 5-årsjubileum...


Apr 9, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur många känner sig osäkra inför att ta plats, till exempel i sociala medier och om hur vi borde omprogrammera oss där.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det...