Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Oct 31, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra vilka ni som varumärke bör följa (och inte följa) i sociala medier. 

Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacaddemy.se


Om du vill vara med i Alexandras Social media bootcamp så kan du anmäla dig på alexandrabylund.se/bootcamp