Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Feb 18, 2020

Alexandra träffar Linda Björck, en av Sveriges 12 LinkedIn-experter, och pratar om just LinkedIn. Det här avsnittet ska du lyssna på om du vill veta allt som är värt att veta om LinkedIn.

Länkar:
Senaste uppdateringen gällande algoritmer (juni 2019): https://smartbizz.se/linkedin-andrar-algoritmer-igen/
GUIDE...


Feb 4, 2020

I det här avsnittet pratar Alexandra med Influencer marketing-experten Linda Hörnfeldt om att bygga personligt varumärke i sociala medier. Hur gör man för att lyckas egentligen? Linda ger oss sina experttips!

Den här podcasten drivs av Alexandra Bylund som till vardags även driver Sociala medier-byrån Mama Said...