Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Oct 24, 2023

I det här avsnittet besvarar Alexandra vanliga frågor som hon får om UGC. Hur får man kunder? Vad tar man betalt? Vem kan bli UGC-kreatör? Och så vidare...

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen UGC-skolan. UGC-skolan är en webbutbildning med personlig handledning där du får lära dig allt du behöver för att bli UGC-kreatör och när utbildningen är klar har du en färdig portfolio med exempelvideos samt att du, om du vill, kan bli certifierad UGC-kreatör. Läs mer på ugcskolan.se