Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Apr 28, 2020

I det här avsnittet pratar Alexandra om hur det är att jobba som frilansande sociala medier-konsult, och hon berättar om stegen du kan gå för att komma dit.


Apr 14, 2020

I det här avsnittet träffar Alexandra Peter Nitschke från Snacka Snyggt för att prata om Storytelling. Peter är expert i ämnet och delar med sig av värdefulla tips kring hur vi kan jobba med vår storytelling.