Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Aug 29, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra med Elin Häggberg (Teknifik) om Chat GPT och AI och hur vi som jobbar med sociala medier kan använda oss av det. Elin går lite in på "nästa steg". Många av oss har testat Chat GPT under en tid. Nu då..?
Elin finns på Teknifik.se där hon har sin blogg samt på Instagram som...


Aug 22, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra om hur det går till när hon lanserar en ny webbutbildning. Vad är det som gör att hon satsar på just DEN utbildningen? Hur vet hon att det ska bli en succé?
Lyssna på storyn om hur UGC-skolan föddes.
Avsnittet är sponsrat av UGC-skolan.se  — gå gärna och registrera dig...


Aug 15, 2023

#106 — Vad är UGC och varför är det så populärt?
I det här avsnittet pratar Alexandra och Maria Lennberth om UGC och vad det är som gör att det är så framgångsrikt just nu. De besvarar alla möjliga frågor om UGC såsom till exempel vad man tar betalt, hur man jobbar med det, vad man ska tänka på när...