Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

May 18, 2021

I det här avsnittet ger Alexandra 10 tips kring sociala medier för dig som är egenföretagare.

Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy — en webbutbildning med personlig handledning där du kan bli Diplomerad Social Media Manager.


May 4, 2021

Två saker för att lyckas på Instagram! Två duktiga influencers! Två företag som är bra på sociala medier! I det här avsnittet firar vi att Social Media Academy fyller 2 år, och Alexandra delar med sig av två tips om olika områden inom sociala medier och branschen.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen