Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Sep 26, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra hur en person ska vara för att hon ska anställa hen att jobba med sociala medier. In och lyssna för att få tips på vad DU behöver kunna eller vad ni ska söka efter när ni anställer.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media...