Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Jan 30, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om vikten av att ha en tydlig strategi för er tonalitet i sociala medier, samt hur du gör det.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli...


Jan 23, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om vad hon ska satsa på i sociala medier 2024!


Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy  Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga...


Jan 16, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur ni som varumärke kan bemöta kritik i sociala medier.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy (https://www.socialmediaacademy.se/). Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli...


Jan 9, 2024

I det här avsnittet pratar Alexandra med Maria Lennberth som driver UGC-byrån ML Social Media och fokuset ligger på vad som händer just nu inom UGC-branschen. Vad är det som gäller? Vad är det företagen efterfrågar? Maria ger oss alla svar!

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen UGC-skolan och om du lyssnar...