Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Sep 22, 2020

I detta avsnitt delar Alexandra med sig av 10 smarta Instagram-hacks som du kan börja använda direkt för att växa på Instagram. 

Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy som är en webbutbildning med personlig handledning där du kan bli diplomerad Social Media Manager. 


Sep 8, 2020

I det här avsnittet ger Alexandra dig tips på vad du ska tänka på när du filmar era videos till sociala medier med mobilen. 
Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy som är en webbutbildning med personlig handledning där du kan bli diplomerad Social Media...