Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Dec 15, 2020

I det här avsnittet intervjuar Alexandra Martina Röhmer som är ansvarig för sociala medier i Helsingborgs stad.
 
Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — webbutbildningen för dig som vill jobba som Social Media...


Dec 1, 2020

I det här avsnittet hjälper Alexandra dig att komma vidare med att skapa bättre content. Ta gärna fram papper och penna!

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — webbutbildningen för dig som vill jobba som Social Media Manager.