Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Jun 20, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra med THE manager Stefan Hallgren. Stefan är manager till bland annat Joakim Lundell, Ida Warg och Margaux Dietz och vet precis vilka ingredienser som krävs för att lyckas som influencer.Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy SUMMERCAMP. Social...


Jun 13, 2023

I det här avsnittet får du följa med bakom kulisserna och höra hur Alexandra har tänkt kring framtagandet av sina content pillars och innehållsteman. Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy SUMMERCAMP. Social Media Academy SUMMERCAMP är en webbutbildning där du kan bli diplomerad...


Jun 8, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra om hur du kan tänka kring företagets sociala medier under sommaren och semestertider.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad...