Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Feb 27, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra exakt hur Instagrams algoritmer prioriterar 2024!
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy.

Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga...


Feb 20, 2024

I det här avsnittet ger Alexandra tips om hur du ska jobba för att öka interaktionen på Instagram.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det...


Feb 13, 2024

I det här avsnittet ger Alexandra för när du sitter och ska skapa innehåll och har innehållstorka.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det...


Feb 6, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du ska gå tillväga för att få ett riktigt bra ljud i videos och poddar.


Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social...