Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Apr 19, 2022

I det här avsnittet guidar Alexandra dig kring hur du kan skapa en riktigt bra Instagram-profil. Avsnittet är sponsrat av Alexandras bok "Så lyckas du i sociala medier", som finns att köpa här.


Apr 5, 2022

I det här avsnittet ger Alexandra tips på hur du kan jobba för att skapa bättre innehåll i era sociala kanaler.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy där du kan bli Diplomerad Social Media Manager.