Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Oct 29, 2019

I det här avsnittet ringer Alexandra upp Sara Rönne för att prata om vad bra content är. Sara Rönne jobbar som marknadschef på Holiday Club i Åre samt att hon jobbar som outdoor content creator i sina egna kanaler. Sara är en av de bästa i Sverige på just att skapa innehåll och i det här avsnittet delar hon...


Oct 15, 2019

I det här avsnittet ger Alexandra sex tips på hur du skriver bra captions till era sociala kanaler.

Den här podcasten drivs av social medier-experten Alexandra Bylund som till vardags även driver Sociala medier-byrån Mama Said media samt webbutbildningen Social Media Academy.

Det här avsnittet är sponsrat...


Oct 1, 2019

I det här avsnittet pratar Alexandra om företagsbloggen och dess betydelse. Hon berättar om varför man som företag borde ha en blogg.

Denna podcasten drivs av Alexandra Bylund som till vardags även driver Sociala Medierbyrån Mama Said Media i Malmö.