Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Jan 21, 2020

I det här avsnittet berättar Alexandra om tio vanliga misstag som hon upplever att företag brukar göra i sociala medier. Den här podcasten drivs av Alexandra Bylund som till vardags även driver Sociala medier-byrån Mama Said media samt webbutbildningen Social Media Academy.

Det här avsnittet är sponsrat av...