Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Dec 12, 2023

I det här avsnittet berättar Alexandra om olika do's and dont's på Instagram.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att...


Dec 5, 2023

I det här avsnittet svarar Alexandra på era frågor om sociala medier.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa...