Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Apr 16, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du gör för att få bra ljus i dina videos och på dina bilder.

Avsnittet sponsras av crash coursen: Lär dig redigera videos i mobilen
👉 Läs mer om Crash coursen här 👈
👉 Kom till vårt 5-årsjubileum...


Apr 9, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur många känner sig osäkra inför att ta plats, till exempel i sociala medier och om hur vi borde omprogrammera oss där.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det...


Mar 26, 2024

I det här avsnittet träffar Alexandra återigen sin Youtube-klippare Emma Alquiler för att prata om, och resonera kring, vad som funkar på Youtube.


Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där...


Mar 19, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du gör för att sälja utan att sälja i sociala medier.
Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy.

 Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager....


Mar 12, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om hur du går tillväga för att jobba med Social selling, och hon berättar också en personlig historia kring hur hon har gjort det (och inte gjort det) genom åren.


Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker...