Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Feb 16, 2021

I det här avsnittet tipsar Alexandra om att köra bootcamp på Instagram och förklarar hur det går till. Avsnittet är sponsrat av Adsmanageracademy.se


Feb 2, 2021

I det här avsnittet gör Alexandra en trendspaning för 2021. Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Instagram Academy — för dig som vill bli diplomerad Instagram Content manager