Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Mar 16, 2021

I det här avsnittet besvarar Alexandra era frågor såsom:

Måste man använda hashtags och isf hur många? Varför just 14 t ex? Hur får man Reels? Vad finns det för knep som ger bättre räckvidd och följare på Facebook och Instagram? Vanliga misstag som företag gör i sociala medier. Vad är ett bra namn på...


Mar 2, 2021

I det här avsnittet pratar Alexandra om Ads Manager och du får en del tips om hur du kan jobba med annonsering på Facebook och Instagram.
Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Ads Manager Academy!