Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Nov 26, 2019

Alexandra besvarar frågor, som ni har skickat in, om sociala medier:

Vad är det för skillnad mellan privat och företagskonto på Instagram?

Vi jobbar B2B  - ska vi ha Facebook eller LinkedIn?

Vad behöver man kunna som Social media manager? Många företag verkar förvänta sig att man ska kunna ALLT…

Är det sant...


Nov 12, 2019

I det här avsnittet sammanfattar Alexandra de siffror från rapporten Svenskarna och internet som hon tycker är intressanta. Hur ser det ut idag egentligen? Hur använder vi sociala medier? Vart går trenden?Den här podcasten drivs av Alexandra Bylund som till vardags även driver Sociala medier-byrån Mama Said...