Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Oct 17, 2023

I det här avsnittet presenterar Alexandra färsk statistik från Svenskarna och internet samt drar slutsatser utifrån dem. Hon berättar även hur hon jobbar i de olika kanalerna.


Avsnittet är sponsrat av UGC-skolan.se som har intagningen öppen nu och fram till 31/10. Genom att gå UGC-skolan blir du certifierad UGC-kreatör samt skapar en portfolio som du kan använda för att skicka till företag när du söker uppdrag.