Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Apr 21, 2021

I det här avsnittet berättar Alexandra hur du, i 10 steg, kan jobba för att lyfta ert företag i sociala medier.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — för dig som vill bli Social Media Manager eller för dig som vill bli bra på företagets sociala...


Apr 6, 2021

I det här avsnittet berättar Alexandra om vad förändringarna i iOS14 innebär när vi jobbar med annonsering via Facebook Ads Manager.

Här kan du läsa bloggartikeln som Alexandra pratar om i podden: https://www.socialmediaacademy.se/blog/ios14

Avsnittet är sponsrat av Ads Manager Academy — webbutbildning med...