Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

Nov 29, 2022

I det här avsnittet jämför Alexandra influencers arbete i sociala medier med företag. Varför är influencers ofta bättre på sociala medier? Lyssna så får du svaret!
Avsnitttet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — där du kan bli Diplomerad Social...


Nov 15, 2022

I det här avsnittet presenterar Alexandra sin modell "Social Media Academy"-modellen. Det här är en modell för dig som vill höja kvaliteten och effektiviteten i dina sociala medier.
Avsnittet är sponsrat av Alexandras nya bok "Planera dina sociala...


Nov 1, 2022

I det här avsnittet pratar Alexandra och hennes kollega Sanna om hur Sociala medier-dagarna gick i siffror. Hur många var det egentligen som anmälde sig? Hur många unika? Uppnåddes förväntningarna? Sanna och Alexandra berättar allt!
Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media...