Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden

May 26, 2020

I det här avsnittet träffar Alexandra fotografen och den digitala entreprenören Gabriella Soutine - grundaren bakom Fotoakademien. Fotoakademien är en membershipsite (medlemsskapssida) för kvinnliga fotografer, och eftersom Gabriella är expert på just membershipssites så blev hon inbjuden till podden. Hon ger...


May 12, 2020

I det här avsnittet får du värdefulla tips på hur du kan jobba för att lyckas på Instagram och Alexandra lovar dig resultat om du följer tipsen!