Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Aug 29, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra med Elin Häggberg (Teknifik) om Chat GPT och AI och hur vi som jobbar med sociala medier kan använda oss av det. Elin går lite in på "nästa steg". Många av oss har testat Chat GPT under en tid. Nu då..?
Elin finns på Teknifik.se där hon har sin blogg samt på Instagram som @teknifik

Elin tipsar om följande under avsnittet:
https://openai.com/dall-e-2
https://www.midjourneyai.ai/
https://stability.ai/blog/stable-diffusion-public-release

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacademy.se

Om du vill komma till gratis-webinaret "10 saker du behöver ha koll på som Social Media Manager" - klicka här och boka din plats!