Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Aug 22, 2023

I det här avsnittet pratar Alexandra om hur det går till när hon lanserar en ny webbutbildning. Vad är det som gör att hon satsar på just DEN utbildningen? Hur vet hon att det ska bli en succé?
Lyssna på storyn om hur UGC-skolan föddes.
Avsnittet är sponsrat av UGC-skolan.se  — gå gärna och registrera dig till vårt extra-insatta gratis-webinar här.