Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Mar 16, 2021

I det här avsnittet besvarar Alexandra era frågor såsom:

Måste man använda hashtags och isf hur många? Varför just 14 t ex? Hur får man Reels? Vad finns det för knep som ger bättre räckvidd och följare på Facebook och Instagram? Vanliga misstag som företag gör i sociala medier. Vad är ett bra namn på Instagram? Ska man heta sitt namn eller sitt företagsnamn? Är det för sent att starta en podcast? Vad tycker du att jag ska mäta på Instagram?

Avsnittet är sponsrat av Ads Manager Academy — en webbutbildning för dig som vill bli Diplomerad Ads Manager Advertiser