Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Mar 2, 2021

I det här avsnittet pratar Alexandra om Ads Manager och du får en del tips om hur du kan jobba med annonsering på Facebook och Instagram.
Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Ads Manager Academy!