Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Dec 1, 2020

I det här avsnittet hjälper Alexandra dig att komma vidare med att skapa bättre content. Ta gärna fram papper och penna!

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — webbutbildningen för dig som vill jobba som Social Media Manager.