Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Dec 15, 2020

I det här avsnittet intervjuar Alexandra Martina Röhmer som är ansvarig för sociala medier i Helsingborgs stad.
 
Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — webbutbildningen för dig som vill jobba som Social Media Manager.