Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


May 2, 2023

I det här avsnittet träffar Alexandra företagscoachen Kristina Jeppsson, som berättar för oss om Impostor syndrome (även kallat bluffsyndromet) och hur vi kan bli av med det. Ladda gärna ner den guide som Kristina pratar om, och som innehåller fyra steg för att minska ditt impostor syndrom, här

Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy. Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla. Läs mer på socialmediaacademy.se