Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Nov 15, 2022

I det här avsnittet presenterar Alexandra sin modell "Social Media Academy"-modellen. Det här är en modell för dig som vill höja kvaliteten och effektiviteten i dina sociala medier.
Avsnittet är sponsrat av Alexandras nya bok "Planera dina sociala medier".