Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Feb 22, 2022

I det här avsnittet berättar Alexandra hur du kan komma igång och mäta ditt arbete i sociala medier.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy, där vi utbildar och diplomerar Social Media Managers.