Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jul 18, 2021

Temaavsnitt: Frilansande sociala medier-konsult

Hur är det egentligen att jobba som frilansande sociala medier-konsult? Är det ett jobb som passar dig? I det här avsnittet berättar Alexandra vad det innebär att vara frilansande sociala medier-konsult.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Business Academy — en utbildning för dig som vill lyckas som frilansande sociala medier-konsult.