Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Apr 21, 2021

I det här avsnittet berättar Alexandra hur du, i 10 steg, kan jobba för att lyfta ert företag i sociala medier.

Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Social Media Academy — för dig som vill bli Social Media Manager eller för dig som vill bli bra på företagets sociala medier.