Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Feb 2, 2021

I det här avsnittet gör Alexandra en trendspaning för 2021. Avsnittet är sponsrat av webbutbildningen Instagram Academy — för dig som vill bli diplomerad Instagram Content manager