Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jan 23, 2024

I det här avsnittet berättar Alexandra om vad hon ska satsa på i sociala medier 2024!


Avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy  Social Media Academy är en utbildning som sker helt och hållet digitalt och när det passar dig och där du kan bli diplomerad Social media manager. Det finns inga tider att passa (förutom om du vill vara med på frivillig gruppcoaching) och du går den helt och hållet i egen takt. Utbildningen tar ca. 8 veckor att gå om du har en annan heltidssyssla.
:point_right: Länk till Social Media Academy :point_left:
:point_right: Länk till Social Media Academy :point_left: