Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jun 13, 2023

I det här avsnittet får du följa med bakom kulisserna och höra hur Alexandra har tänkt kring framtagandet av sina content pillars och innehållsteman. Det här avsnittet sponsras av webbutbildningen Social Media Academy SUMMERCAMP. Social Media Academy SUMMERCAMP är en webbutbildning där du kan bli diplomerad Social media manager på bara en månad i juli eller augusti. Det finns inga tider att passa och du går den helt och hållet i egen takt. Läs mer på alexandrabylund.se/summercamp