Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


May 18, 2021

I det här avsnittet ger Alexandra 10 tips kring sociala medier för dig som är egenföretagare.

Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy — en webbutbildning med personlig handledning där du kan bli Diplomerad Social Media Manager.