Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Feb 18, 2020

Alexandra träffar Linda Björck, en av Sveriges 12 LinkedIn-experter, och pratar om just LinkedIn. Det här avsnittet ska du lyssna på om du vill veta allt som är värt att veta om LinkedIn.

Länkar:
Senaste uppdateringen gällande algoritmer (juni 2019): https://smartbizz.se/linkedin-andrar-algoritmer-igen/
GUIDE algoritmer: https://smartbizz.se/guide-algortimer-pa-linkedin/
 
Hur du blir en trovärdig thoughtleader på Linkedin: https://smartbizz.se/bli-en-trovardig-tankeledare-pa-linkedin/ (edited) 

Alexandra Bylund driver till vardags Sociala medier-byrån Mama Said Media i Malmö och webbutbildningnar under namnet Social Media Academy.