Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Oct 1, 2019

I det här avsnittet pratar Alexandra om företagsbloggen och dess betydelse. Hon berättar om varför man som företag borde ha en blogg.

Denna podcasten drivs av Alexandra Bylund som till vardags även driver Sociala Medierbyrån Mama Said Media i Malmö.