Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Jun 4, 2019

Hur bygger vi upp en bra story? Vad behövs för att en story ska vara intressant? Och behöver vi ens jobba med storytelling? I det här avsnittet pratar Alexandra om storytelling och besvarar en del frågor kring ämnet.
Hon pratar också om Content Marketing och ger tips på hur man kan jobba med det för att bygga varumärke.

Sponsorer:

  • Edument - det kunskapsbaserade företaget inom IT
  • Cabonline - Nordens största taxinätverk - Taxi Kurir, Taxi Skåne och Sverige Taxi