Preview Mode Links will not work in preview mode

Sociala Medier och Kommunikationspodden


Nov 9, 2021

I det här avsnittet berättar Petra Månström om hur hon har hållit sig till sin nisch år efter år samt om vad hon tror det är som gör att hon har lyckats så bra med sitt personliga varumärke.
 
Avsnittet är sponsrat av Social Media Academy — webbutbildningen för dig som vill bli Diplomerad Social Media Manager.